Latihan Industri
Praktikal Minggu Keempat (21 Dis - 26 Dis)
Jumaat, 26 Disember 2014 • 5:51 PTG • 0 comments

     Pada minggu keempat, tugasan diberi ialah untuk menguruskan surat 'Goods Services & Tax (GST)'. Fotostat surat GST untuk dipos kepada pembekal-pembekal syarikat dan ladang. Menaip alamat pembekal-pembekal di dalam microsoft word.


 
        Kemudian, setelah alamat tersebut dipotong menggunakan 'paper cutter' dan ditampal pada sampul surat untuk di pos setelah semua surat disiapkan. Selain itu, membuat 'CPO Palm Kernel Sales Proceed'.

        Kemahiran yang saya perolehi ialah cara menguruskan surat-surat GST untuk di pos kepada pembekal-pembekal dan menambah pengetahuan tentang 'CPO Palm Kernel Sales Proceed'.
        
      Impak dan kesannya, saya dapat mengetahui betapa pentingnya urusan GST yang akan dikuatkuasa mulai 1 April 2015.

Nurul Ainie binti Zulkeri
Politeknik Mersing, Johor
Dip in Secretarial Science